Decyzje Wojewódzkiego Inspektora

Decyzje o karach pieniężnych

Zafałszowanie artykułów rolno-spożywczych 2016

decyzja_nr_BZ_8-2016

decyzja_nr_BZ_16-2016

decyzja_nr_BZ_17-2016

decyzja_nr_BZ_52-2016

decyzja_nr_BZ_55-2016

decyzja_nr_BZ_57-2016

decyzja_nr_BZ_62-2016

decyzja_nr_BZ_71-2016

decyzja_nr_BZ_76-2016

decyzja_nr_BZ_89-2016

decyzja_nr_DT_33-2016

decyzja_nr_DW_44-2016

Ponowne wprowadzenie do obrotu

decyzja_nr_DW_1-2016

Niewłaściwa jakość artykułów rolno-spożywczych 2016

decyzja nr BŻ 3-2016

decyzja nr BŻ 11-2016

decyzja nr BŻ 15-2016

decyzja nr BŻ 17-2016

decyzja nr BŻ 22-2016

decyzja nr BŻ 23-2016

decyzja nr BŻ 27-2016

decyzja nr BŻ 33-2016

decyzja nr BŻ 34-2016

decyzja nr BŻ 35-2016

decyzja nr BŻ 36-2016

decyzja nr BŻ 38-2016

decyzja nr BŻ 154-2015

decyzja nr DT 5-2016

decyzja nr DT 7-2016

decyzja nr DT 9-2016

decyzja nr DT 11-2016

decyzja nr DT 15-2016

decyzja nr DW 4-2016

decyzja nr DW 8-2016

decyzja nr DW 11-2016

decyzja nr DW 13-2016

decyzja nr DW 14-2016

decyzja nr DW 78-2015

decyzja nr BŻ 48-2016

decyzja nr BŻ 51-2016

decyzja nr BŻ 52-2016

decyzja nr BŻ 55-2016

decyzja nr BŻ 57-2016

decyzja nr BŻ 58-2016

decyzja nr BŻ 60-2016

decyzja nr BŻ 61-2016

decyzja nr BŻ 66-2016

decyzja nr BŻ 70-2016

decyzja nr DT 17-2016

decyzja nr DT 20-2016

decyzja nr DT 23-2016

decyzja nr DT 25-2016

decyzja nr DT 26-2016

decyzja nr DT 28-2016

decyzja nr DT 35-2016

decyzja nr DW 23-2016

decyzja nr BŻ 71-2016

decyzja nr BŻ 72-2016

decyzja nr BŻ 76-2016

decyzja nr BŻ 80-2016

decyzja nr BŻ 83-2016

decyzja nr BŻ 87-2016

decyzja nr BŻ 91-2016

decyzja nr BŻ 93-2016

decyzja nr BŻ 95-2016

decyzja nr BŻ 96-2016

decyzja nr BŻ 98-2016

decyzja nr BŻ 103-2016

decyzja nr BŻ 105-2016

decyzja nr BŻ 106-2016

decyzja nr DT 25-2016

decyzja nr DT 31-2016

decyzja nr DT 33-2016

decyzja nr DT 36-2016

decyzja nr DT 41-2016

decyzja nr DT 43-2016

decyzja nr DT 46-2016

decyzja nr DT 50-2016

decyzja nr DT 51-2016

decyzja nr DT 52-2016

decyzja nr DW 26-2016

decyzja nr DW 33-2016

decyzja nr DW 44-2016

decyzja nr DW 45-2016

decyzja nr DW 56-2016