Decyzje Wojewódzkiego Inspektora

Decyzje o karach pieniężnych

Zafałszowanie artykułów rolno-spożywczych 2016

decyzja_nr_BZ_8-2016

decyzja_nr_BZ_16-2016

decyzja_nr_BZ_17-2016

decyzja_nr_BZ_52-2016

decyzja_nr_BZ_55-2016

decyzja_nr_BZ_57-2016

decyzja_nr_BZ_62-2016

decyzja_nr_BZ_71-2016

decyzja_nr_BZ_76-2016

decyzja_nr_BZ_89-2016

decyzja_nr_DT_33-2016

decyzja_nr_DW_44-2016

Ponowne wprowadzenie do obrotu

decyzja_nr_DW_1-2016

Niewłaściwa jakość artykułów rolno-spożywczych 2016