Instrukcja obsługi biuletynu informacji puiblicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został  stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administracje publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej. Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz.619). Mając na uwadze dyspozycję § 9 ust 3. wspomnianego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. strona WWW (http://www.bip.wiih.com.pl) pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

MENU PRZEDMIOTOWE

W BIP poruszamy się za pomocą menu znajdującego się po lewej stronie menu. W celu otwarcia danej pozycji należy na nią kliknąć wskaźnikiem myszy. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Jeśli dana pozycja dotyczy szerszych zagadnień otworzy się po kliknięciu podmenu, z którego możemy wybrać interesujące nas zagadnienie.

 

PODSTRONY

Po otwarciu pozycji menu stworzonej przez redaktora w górnej części strony mamy informacje, który z redaktorów opublikował daną podstronę oraz datę jej opublikowania. W prawej, górnej części możemy wykonać bezpośredni wydruku oglądanej podstrony, wysłać ją na e-mail, oraz zapisać w formacie PDF.

 

HISTORIA ZMIAN

W przypadku wykonywania zmian w podstronie, zmiany te możemy ustalić śledząc wzmianki na dole strony wskazujące na ich autora i datę dokonania.

 

MODUŁ WYSZUKIWANIA

W celu znalezienia szukanej informacji należy skorzystać z modułu wyszukiwania „Szukaj”. Jest on umieszczony w górnej części strony. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem przycisku szukaj. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

 

ZAŁĄCZNIKI

Informacje zawarte w BIP mogą być zamieszczane jako załączniki w postaci *.doc, *.xls,

*.pdf, i inne. Załączniki te znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetlona frazę.

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Na dole strony znajduje się licznik odwiedzin, który informuje nas ile razy dana strona była oglądana przez użytkowników Biuletynu.

 

LOGO BIP

W górnej części ekranu podstrony BIP (zakładka pozioma) znajduje się logo BIP z adresem strony głównej Biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Data utworzenia:2017-03-07
Data publikacji:2017-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Michał Świtajski
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Świtajski
Liczba odwiedzin:4054